You are here

Nesnesitelná lehkost byt{í

TitleNesnesitelná lehkost byt{í
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsKundera, M
PublisherAtlantis
CityPraha
ISBN9788071083511
Keywordskundera; lehkost; milan; modern{í; nesnesitená; román
Abstract

Poprvé vy{\v s}el román Nesnesitelná lehkost byt{í ve francouzském p{\v r}ekladu v roce 1984 v Pa{\v r}{í{\v z}i u Gallimarda, v roce 1985 {\v c}esky v Kanad{\v e} v nakladatelstv{í Sixty-Eight Publishers. Vypráv{\v e}n{í o lásce, o Tereze a Tomá{\v s}ovi, o Sabin{\v e} a Franzovi, o lehkosti a t{íze byt{í... „Po {\v c}ty{\v r}ech letech strávených v {\v Z}enev{\v e} ubytovala se Sabina v Pa{\v r}{í{\v z}i a nemohla se vzpamatovat z melancholie. Kdyby se j{í n{\v e}kdo zeptal, co se j{í stalo, nena{\v s}la by pro to slov. {\v Z}ivotn{í drama se dá v{\v z}dycky vyjád{\v r}it metaforou t{í{\v z}e. {\v R}{íkáme, {\v z}e na {\v c}lov{\v e}ka dopadlo n{\v e}jaké b{\v r}emeno. {\v C}lov{\v e}k to b{\v r}emeno unese nebo neunese, padá pod n{ím, zápas{í s n{ím, prohrává nebo v{ít{\v e}z{í. Ale co se vlastn{\v e} stalo Sabin{\v e}? Nic. Opustila jednoho mu{\v z}e, proto{\v z}e ho cht{\v e}la opustit. Pronásledoval ji pak? Mstil se j{í? Ne. Jej{í drama nebylo dramatem t{íhy, ale lehkosti. Na Sabinu dopadlo nikoli b{\v r}emeno, ale nesnesitelná lehkost byt{í.“

http://www.databazeknih.cz/knihy/nesnesitelna-lehkost-byti-239311

Citation KeyKundera2015