You are here

Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори

TitleКомуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsТрендафилова, А
EditorКамбуров, Д, Стоянова, Ю
Book Title"Събитие и безсмъртие" (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски" (13 - 14. V. 2011 г.)
PublisherСофийски университет
CityСофия
Citation KeyТрендафилова2013d