You are here

Два зубъра и муза: Полската литература XV - XVIII век - епохи, автори, текстове

TitleДва зубъра и муза: Полската литература XV - XVIII век - епохи, автори, текстове
Publication TypeBook
Year of Publication2014
AuthorsРикев, К
Edition2
Number of Pages354
PublisherБалкани
CityСофия
ISBN9786191660254
ISBN Number9786191660254
Keywordsбарок; полска литература; просвещение; ренесанс; средновековие
Abstract

Тази книга продължава насоката на антологията "Зубър, видра и паун", запознаваща българския читател с ключови текстове и явления на Средновековието, Ренесанса, Барока и Просвещението в Полша. Тя е адресирана към широката публика с интерес към полската история и култура и към идейното наследство на домодерна Западна Европа. Специалната й цел е да служи като учебник и христоматия за студентите, изучаващи полска литература и култура и история на славянските литератури в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Citation KeyРикев2014