You are here

Класификация на рекламните заглавия в зависимост от формалните им структури

TitleКласификация на рекламните заглавия в зависимост от формалните им структури
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsЯнева, Б
JournalБългарска реч
Volume20
Pagination46 – 52
Citation KeyЯнева2014