You are here

Усвояване на българската литература на Запад: от Пенчо Славейков до Йовков. Култура, № 12 (1 април). Вж. бележка № 5 в библиографията там.

TitleУсвояване на българската литература на Запад: от Пенчо Славейков до Йовков. Култура, № 12 (1 април). Вж. бележка № 5 в библиографията там.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsТиханов, Г
JournalКултура
Volume12
Date Published1.04.2005
URLhttp://www.kultura.bg/media/my_html/2362/tihanov.htm
Citation KeyТиханов2005