You are here

Фразеологизмите – един специфичен начин за опознаване и представяне на света

TitleФразеологизмите – един специфичен начин за опознаване и представяне на света
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsГеоргиева, Е
JournalБългарска реч
Volume11
Pagination33–41
Citation KeyГеоргиева2005а