You are here

Бележки върху украсата на две глаголически евангелия

TitleБележки върху украсата на две глаголически евангелия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsМавродинова, Л
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume28
Pagination34–44
Citation KeyМавродинова2004