You are here

Бележки върху флективните форми в псалтирните цитати в Пандектите на Антиох от Варшава

TitleБележки върху флективните форми в псалтирните цитати в Пандектите на Антиох от Варшава
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsШулц, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume28
Pagination89–97
Citation KeyШулц2004