You are here

Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване

TitleСъвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsТачева, В
Book TitleЕзикът във времето и пространството
Series TitleПроблеми на социолингвистиката
Series Volume11
Pagination72 – 83
PublisherМеждународно социолингвистично дружество
CityСофия
Citation KeyТачева2014