You are here

Фонетични особености в говора на с. Виево, Смолянско

TitleФонетични особености в говора на с. Виево, Смолянско
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsМитринов, Г
JournalБългарска реч
Volume10
Pagination51–54
Citation KeyМитринов2004а