You are here

Фрагменти от надписи върху изписани завеси на две български църкви от {XIII} в.

TitleФрагменти от надписи върху изписани завеси на две български църкви от {XIII} в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsЖдраков, З
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume28
Pagination94–105
Citation KeyЖдраков2004