You are here

Функции на диалектизмите в разказите на Йордан Радичков

TitleФункции на диалектизмите в разказите на Йордан Радичков
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsКитанова, М
JournalБългарска реч
Volume10
Pagination46–50
Citation KeyКитанова2004