You are here

Четвъртият кръстоносен поход, превземането на Цариград и българо-латинските отношения 1204–1207 г.

TitleЧетвъртият кръстоносен поход, превземането на Цариград и българо-латинските отношения 1204–1207 г.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsГюзелев, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume28
Pagination80–88
Citation KeyГюзелев2004