You are here

Акцентни особености при словоизменението на именната система в българските говори в Гора, Република Албания

TitleАкцентни особености при словоизменението на именната система в българските говори в Гора, Република Албания
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsАнтонова-Василева, Л
JournalБългарска реч
Volume19
Pagination45–53
Citation KeyАнтонова-Василева2013