You are here

Функциите на забрадката и отражението им в българските ѝ названия

TitleФункциите на забрадката и отражението им в българските ѝ названия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsБарболова, З
JournalБългарска реч
Volume9
Pagination43–49
Citation KeyБарболова2003