You are here

Чуждата реч и съвременната българска художествена литература

TitleЧуждата реч и съвременната българска художествена литература
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsВасева, И
JournalБългарска реч
Volume9
Pagination19–23
Citation KeyВасева2003