You are here

Захариев летопис

Захариев летопис

Въ лѣто 6867 прѣидоха турци на Калиполъ.

Въ лѣто 6869 уби царь Османь Момчила юнака и преꙁима градъ Периторъ и Ксанта.

Тожде лѣто ѹби Османъ крала Влькашина на рѣка Марица и деспота Углеша, брата му, въ Македонiа на 26 септебря. Тожде лѣто прiе срьбското началство кнѧꙁь Лаꙁарь Прибаичевъ иꙁъ Прилепа града, родомъ македонецъ.

Въ лѣто 6894 превꙁiе царь Мурать Пловдинъ и другы градове и плѣни бльгарскѫтѫ ꙁемлѭ.

Въ лѣто 6901 превꙁе царь Баꙗꙁить Велико Тръново, юлiѧ 17.

Въ лѣто 6903 царь Баꙗꙁить раꙁби Мирча войвода влашки на Ровинахъ, и погына Кралевикъ Марко и Костандинъ и Драгашь Комненови.

Въ лѣто 6904 раꙁби царь Баꙗꙁитъ кралꙗ Жигмѹнда на Никополь. И трето лѣто по томъ иꙁгори Раваница.

Тождо лѣто царь Баꙗꙁитъ привꙁе Бьдинъ отъ кралꙗ бльгарскiꙗ кюрь Георгiꙗ Страшимирова и градъ Никополь.

Въ лѣто 69...7 престави се влашкы воѥвода Мирча. И потомъ друго лѣто царь Сулиманъ плѣни Влашко.

Въ лѣто 6941 царь Мурать превꙁе Солунъ и дрѹги градове.

Въ лѣто 6992 царь Баꙗꙁитъ ходи на Карабогданiꙗ и превꙁе Кѥлиꙗ и Белиградъ (Акерманъ) отъ влашки воѥвода Стефана Богданова.

Въ лѣто 7017 прѣстави се Радулъ, влашки воѥвода.

Въ лѣто 7021 уби Мехметъ бегъ Владе, влашки воѥвода.

Въ лѣто 7001 царь Баꙗꙁитъ уби бана Михаила Шишманова и постави турска войскꙗ въ Софиꙗ.

Въ лѣто 7869 царь Мурать 1 превꙁе Нишъ и покори кнеꙁа Лаꙁара да му дава годишнии даннакъ и воиска 12 000 срьбы.

Transcript: 

от неидентифициран ръкопис

Transcription: 
Деница Петрова