You are here

изявително наклонение

Синоними: 
индикатив
Ключови думи: 
Author: 
Андрей Бояджиев