You are here

сборник със слова и жития

Синоними: 
сборник житийно-панигиричен
сборник агиографско-хомилетичен
панигирик
Препратка към термин: 
Author: 
Ана Стойкова