Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Венкова, Валентина  [Отмени всички филтри]
1997
Венкова, Валентина, авт . 1997. Съществителните човек и хора в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–12.
1996
Венкова, Валентина, авт . 1996. Апроксимативът няколко и неговите преводни еквиваленти в руския и в португалския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 21. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–10.
1995
Венкова, Валентина, авт . 1995. Квантификацията на имената в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 12–26.
1993
Венкова, Валентина, авт . 1993. Португалският именен оператор todo(o) и неговите преводни еквиваленти в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics/ Conrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics/ Conrastive Linguistics). 10–15.