Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Венкова, Валентина  [Отмени всички филтри]
1997
Венкова, В.. (1997). Съществителните човек и хора в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22, 5–12.
1996
Венкова, В.. (1996). Апроксимативът няколко и неговите преводни еквиваленти в руския и в португалския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21, 5–10.
1995
Венкова, В.. (1995). Квантификацията на имената в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20, 12–26.
1993
Венкова, В.. (1993). Португалският именен оператор todo(o) и неговите преводни еквиваленти в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics/ Conrastive linguistics, 18, 10–15.