Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Мечкова-Атанасова, Здравка  [Отмени всички филтри]
1995
Мечкова-Атанасова, Здравка, авт . 1995. Akkusativ des Inhalts, Stabreim и привидно сходната българска кореннословна итерация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 14–18.
1993
Мечкова-Атанасова, Здравка, авт . 1993. Семантичен, лексикален и синтактичен анализ на сложно-съставните изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–11.
1992
Мечкова-Атанасова, Здравка, авт . 1992. Глаголни комбинации и сложни съставни изречения с подчинено за осъществимо условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–10.
Мечкова-Атанасова, Здравка, авт . 1992. Глаголни форми в сложните съставни изречения с подчинено за неосъществимо условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–23.
1990
Мечкова-Атанасова, Здравка, авт . 1990. Глаголни комбинации в сложни със70 тавни изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 22–29.
1988
Мечкова-Атанасова, Здравка, авт . 1988. Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 16–22.
1987
Мечкова-Атанасова, Здравка, авт . 1987. Бележки на говорещото лице, формулирани като условни, в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–8.