Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Данчев, Андрей  [Отмени всички филтри]
1992
Данчев, А.. (1992). Международна конференция по езикови контакти и езикови изменения. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 118.
1990
Данчев, А.. (1990). Шеста международна конференция по историческо езикознание на английския език в Хелзинки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 125–126.
1987
Данчев, А.. (1987). Годишна конференция на англицистите във ФРГ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 126–127.
1985
Данчев, А.. (1985). Societas Linguistica Europaеa. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 121–123.
Данчев, А.. (1985). Петнадесети световен конгрес no ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 124–125.
1984
Данчев, А.. (1984). Два големи лингвистични форума в Познай. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9, 121–124.
Данчев, А.. (1984). Съпоставителните изследвания в България (1944– 1984). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9, 5–20.
1982
Данчев, А.. (1982). Международна конференция по междуезиков анализ и усвояване на чужд език и Лятна школа по лингвистика във Финландия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 74–75.
Данчев, А.. (1982). Седемнадесетата международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 94–96.
1981
Данчев, А.. (1981). Англицизмите в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 190–204.
1978
Данчев, А.. (1978). По някои проблеми на контрастивната фонология (английски и български език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 21–34.
Данчев, А.. (1978). Съпоставително езикознание, теория на превода и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 30–47.