Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Коритковска, Малгожата  [Отмени всички филтри]
1990
Коритковска, М.. (1990). Аргументи от типа experiencer и проблеми на съпоставителния синтактичен анализ на българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 5–13.
1979
Коритковска, М.. (1979). Полските и българските безподложни изречения в съпоставителен анализ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 4–11.