Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Симеонов, Йосиф  [Отмени всички филтри]
1988
Симеонов, Йосиф, авт . 1988. Приложение на хронологичния и динамичния принцип към българските и френските глаголни времена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 10–15.
1986
Симеонов, Йосиф, авт . 1986. Проблематика на подчинените допълнителни изречения в съвременния български език в съпоставка с френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–12.
1984
Симеонов, Йосиф, авт . 1984. Модалността преизказност и начини за предаването £ в съвременния френски език в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 13–18.
1981
Симеонов, Йосиф, авт . 1981. Опит за комплексен анализ на френските двойнономинални съчетания във връзка с българските им съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 31–38.
1978
Симеонов, Йосиф, авт . 1978. По въпроса за хронологичната координация при подчинените допълнителни изречения в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 34–40.
1977
Симеонов, Йосиф, авт . 1977. По въпроса за аспекта на френския глагол и вида на българския глагол (Le problème de la correspondance de l’aspect du verbe fran{\c c}ais et du vid du verbe bulgare). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 2. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 62–103.