Вие сте тук

Библиография

Експортирай 11 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Джурова, Аксиния  [Отмени всички филтри]
2007
Джурова, Аксиния. 2007. В света на ръкописите. София: УИ "Св. Климент Охридски".
1990
Джурова, Аксиния. 1990. Томичов псалтир. Monumenta Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europaensia, 1. Том 1-2. (Monumenta Slavico-Byzantina Et Mediaevalia Europaensia, 1). Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
1987
Джурова, Аксиния & Красимир Станчев. 1987. Проф. Димитрийе Богданович (1930–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–119.
1980
Джурова, Аксиния. 1980. Оформление и украса на старобългарските глаголически и кирилски надписи. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 18–25.