Вие сте тук

Библиография

Експортирай 11 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Джурова, Аксиния  [Отмени всички филтри]
2007
Джурова, Аксиния, авт . 2007. В света на ръкописите. София: УИ "Св. Климент Охридски".
1991
Джурова, Аксиния, авт . 1991. Влияние на латинската традиция върху български ръкописи в периода на Унията. Помощни исторически дисциплини 5. (Помощни Исторически Дисциплини). 89–97.
Велчева, Боряна & Аксиния Джурова, авт-ри . 1991. Ценен принос към изучаването на славянското средновековно ръкописно наследство. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 105–106.
1990
Джурова, Аксиния, авт . 1990. Томичов псалтир. Monumenta Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europaensia, 1. Том 1-2. (Monumenta Slavico-Byzantina Et Mediaevalia Europaensia, 1). Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
1987
Джурова, Аксиния & Красимир Станчев, авт-ри . 1987. Проф. Димитрийе Богданович (1930–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–119.
1980
Джурова, Аксиния, авт . 1980. Оформление и украса на старобългарските глаголически и кирилски надписи. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 18–25.