Вие сте тук

Библиография

Експортирай 23 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Станчев, Красимир  [Отмени всички филтри]
2003
Станчев, К.. (2003). Библейски цитати. В Д. Петканова, Старобългарска литература : Енциклопедичен речник (2nd изд, 66–67). Велико Търново: Абагар.
Станчев, К.. (2003). Пикио, Рикардо. В Кирило-Методиевска енциклопедия (Том Т. 3, 144-148). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Станчев, К.. (2003). Проблеми на типологията и терминологията на служебните минеи. В ПѢТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров ( 132–142). София: Издателски център "Боян Пенев".
Станчев, К.. (2003). Проблеми на типологията и терминологията на служебните минеи. В ПѢТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров ( 132–142). София: Боян Пенев.
Станчев, К.. (2003). Стихосложение старобългарско. В Л. Грашева, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том Том 3, 761–764). София: Марин Дринов.
Станчев, К.. (2003). Стихосложение, старобългарско. В Д. Петканова, Старобългарска литература. Енциклопедичен речник ( 499–500). Велико Търново: Абагар.
1998
Станчев, К.. (1998). Професор Рикардо Пикио на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, 111–114.
1991
Станчев, К.. (1991). Академик Петър Динеков на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, 3–5.
1987
Джурова, А., & Станчев, К.. (1987). Проф. Димитрийе Богданович (1930–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, 118–119.
1980
Станчев, К.. (1980). Едно малко познато гръцко житие на Параскева Епиватска (Петка Търновска). В Българско Средновековие. Българо-съветски сборник в чест на 70- годишнината на проф. Иван Дуйчев ( 270–286). София: Наука и изкуство.