Вие сте тук

Библиография

Експортирай 25 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Станчев, Красимир  [Отмени всички филтри]
2009
Станчев, Красимир, авт . 2009. Ярко присъствие в славистичната наука (Проф. Александър Наумов на 60 години). Palaeobulgarica / Старобългаристика 33. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 79–84.
2003
Станчев, Красимир, авт . 2003. Библейски цитати. В , Старобългарска литература : Енциклопедичен речник, 66–67. 2nd изд. (Старобългарска Литература : Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Станчев, Красимир, авт . 2003. Пикио, Рикардо. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. Т. 3, 144-148. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Станчев, Красимир, авт . 2003. Проблеми на типологията и терминологията на служебните минеи. В , ПѢТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 132–142. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Боян Пенев.
Станчев, Красимир, авт . 2003. Проблеми на типологията и терминологията на служебните минеи. В , ПѢТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 132–142. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Издателски център "Боян Пенев".
Станчев, Красимир, авт . 2003. Стихосложение старобългарско. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. Том 3, 761–764. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
Станчев, Красимир, авт . 2003. Стихосложение, старобългарско. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 499–500. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
1998
Станчев, Красимир, авт . 1998. Професор Рикардо Пикио на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 111–114.
1992
Станчев, Красимир, авт . 1992. Една старообрядческа компилация по „Беседата“ на Презвитер Козма. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 88–95.
1991
Станчев, Красимир, авт . 1991. Академик Петър Динеков на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–5.
1987
Джурова, Аксиния & Красимир Станчев, авт-ри . 1987. Проф. Димитрийе Богданович (1930–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–119.
1981
Станчев, Красимир & Аксиния Джурова, авт-ри . 1981. Археографски бележки от Националната библиотека в Атина. Старобългарска литература. (Старобългарска Литература).
Станчев, Красимир, авт . 1981. Неизвестные и малоизвестные болгарские рукописи в Париже. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 85–97.
1980
Станчев, Красимир, авт . 1980. Едно малко познато гръцко житие на Параскева Епиватска (Петка Търновска). В , Българско Средновековие. Българо-съветски сборник в чест на 70- годишнината на проф. Иван Дуйчев, 270–286. (Българско Средновековие. Българо-Съветски Сборник В Чест На 70- Годишнината На Проф. Иван Дуйчев). София: Наука и изкуство.
1979
Станчев, Красимир, авт . 1979. О философско-эстетических взглядах Константина-Кирилла Философа. Palaeobulgarica / Старобългаристика 3. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 7–11.