Вие сте тук

Библиография

Експортирай 1 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Линдстет, Йоуко  [Отмени всички филтри]
1978
Линдстет, Й.. (1978). Наблюдения върху някои отглаголни съществителни в българския и финския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 36–40.