Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Карачорова, Ивона  [Отмени всички филтри]
2005
Карачорова, Ивона, авт . 2005. Към изучаването на библейските песни в славянската ръкописна традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 29. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–43.
2003
Карачорова, Ивона, авт . 2003. Паренесис. В , КМЕ, vol. 3, 99–101. (Кме). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Карачорова, Ивона, авт . 2003. Паримейник. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 101–105. Гл. ред. Л. Грашева. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Карачорова, Ивона, авт . 2003. Псалтир. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 416-417. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Карачорова, Ивона, авт . 2003. Псалтир. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 409–417. Гл. ред. Л. Грашева. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Марин Дринов.
2001
Карачорова, Ивона, авт . 2001. За едно предисловие към Псалтира. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 26–35.
1990
Карачорова, Ивона, авт . 1990. Особености в текста на Радомировия псалтир. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 47–60.
1989
Карачорова, Ивона, авт . 1989. Към въпроса за Кирило-Методиевия старобългарски превод на Псалтира. Кирило-Методиевски студии 6. (Кирило-Методиевски Студии). 130-245.