Вие сте тук

Библиография

Експортирай 38 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Славова, Татяна  [Отмени всички филтри]
2013
Славова, Т.. (2013). Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил (с. 350). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Резюме на английски.Страница за книгата в сайта.
2009
Славова, Т.. (2009). Библейски преводи в България през Х век. В История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад.
Славова, Т.. (2009). Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, 3–15.
2008
Славова, Т.. (2008). Йоан Екзарх. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 243–246). София: Изток-Запад.
Славова, Т.. (2008). Първи Симеонов сборник. В История на българската средновековна литература ( 288-289). София: Изток-Запад.
Славова, Т.. (2008). Теологическо и философско наследство. Съчинения по естествознание. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 170-178). София: Изток-Запад.
Славова, Т.. (2008). Църковно-юридически паметници през XIII век. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 460–465). София: Изток-Запад.
Славова, Т.. (2008). Юридическа литература. В А. Милтенова, История на българската средновековна литература ( 192-201). София: Изток-Запад.
2003
Славова, Т.. (2003). Ответ на вызов. Русский язык в научном освящении, 3, 260–282.
1998
Славова, Т.. (1998). Библиография на Иван Добрев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23, 224–230.
Славова, Т.. (1998). Член-кореспондент проф. Иван Добрев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, 109–115.
1997
Добрев, И., Славова, Т., & Байрамова, М.. (1997). Житие от Георги Скилица (превод на части от житието). В Вечният монах. 1050 години от успението на св. Иван Рилски (с. 192−195).