Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Койчева, Регина  [Отмени всички филтри]
2011
Велковска, Елена & Климентина Иванова, авт-ри . 2011. Чин на монашеско погребение в български требник от началото на XIV в. и гръцките паралели към неговите канони. В , Studia medievalia Slavica et Byzantina, vol. 1. Смъртта ипогребението в юдео-християнската традиция, 99-133. (Studia Medievalia Slavica Et Byzantina). София: Издателски център „Боян Пенев”.
2003
Койчева, Регина, авт . 2003. Ектения. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 160–161. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Койчева, Регина, авт . 2003. Параклис, молебен канон. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 351. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
Койчева, Регина, авт . 2003. Светилен. В , СЛЕР, 443–444. (Слер).
Койчева, Регина & Донка Петканова, авт-ри . 2003. Седален. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 444–445. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.