Вие сте тук

Библиография

Експортирай 30 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Русинов, Русин  [Отмени всички филтри]
1998
Русинов, Р.. (1998). Из българската антропонимия. Българска реч, 4, 18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич
1996
Съществителни с първа съставка гала-, шоу-, мини-, макси- и за думата мултивидеоцентър.
1995
Русинов, Р.. (1995). Зимнина. Българска реч, 1, 43.
Русинов, Р.. (1995). „Оторизиран“ дистрибутор. Българска реч, 1, 32–33.
Русинов, Р.. (1995). Убийство по поръчка. Българска реч, 1, 29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
1994
Мирчева, Е.. (1994). Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. В Р. Русинов, Лингвистични студии ( 71–80). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.