Вие сте тук

Библиография

Експортирай 30 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Русинов, Русин  [Отмени всички филтри]
1998
Русинов, Русин. 1998. Из българската антропонимия. Българска реч 4. (Българска Реч). 18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич
1996
Русинов, Русин. 1996. Ма̀дарски или Мада̀рски конник. Българска реч 2. (Българска Реч). 27–28.
Русинов, Русин. 1996. Поетическата реч на Владимир Голев. Българска реч 2. (Българска Реч). 29–31.
Русинов, Русин. 1996. Правопис на някои сложни съществителни имена. Българска реч 2. (Българска Реч). 18–20.
Съществителни с първа съставка гала-, шоу-, мини-, макси- и за думата мултивидеоцентър.
1995
Русинов, Русин. 1995. Зимнина. Българска реч 1. (Българска Реч). 43.
Русинов, Русин. 1995. „Оторизиран“ дистрибутор. Българска реч 1. (Българска Реч). 32–33.
Русинов, Русин. 1995. Убийство по поръчка. Българска реч 1. (Българска Реч). 29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
1994
Мирчева, Елка. 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. В , Лингвистични студии, 71–80. (Лингвистични Студии). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.