Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Георгиев, Станьо  [Отмени всички филтри]
2005
Исса, К.. (2005). От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите. В К. Цанков, Петкова, А., Георгиев, С., & Гецов, А., Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев По случай неговата 70-годишнина ( 261 – 267). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.
1992
Георгиев, С.. (1992). Константин Попов (1907–1991). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 118–120.