Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7290 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
2016
Curta, F & A Holt, авт-ри . 2016. Great Events in Religion: An Encyclopedia of Pivotal Events in Religious History. . Том 1-3. Santa Barbara: ABC-CLIO.
Papavarnavas, C., авт . 2016. The Role of the Audience in the Pre-Metaphrastic Passions. Analecta Bollandiana 134 (1). (Analecta Bollandiana). 66-82.
Кенанов, Димитър, авт . 2016. Атонският старец Йоан и старобългарският превод на митрофановия канон за Пресвета Троица. В , Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. (In honorem. 3), 390–405. (Quadrivium. Юбилеен Сборник В Чест На 60-Годишнината На Проф. Д-Р Веселин Панайотов. (In Honorem. 3). Шумен.
Шлихтина, Ю, С. И Никитин, И. В Старикова & А. А Лукашевич, авт-ри . 2016. Ипакои. В , Православная энциклопедия, vol. 26, 130–136. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/165085.html.
Турилов, Анатолий А, авт . 2016. К истории бытования и изучения древнеболгарских рукописей в Росии первой половины – середины XIX в.: реконстроированная Минея праздничная (РНБ, F.п.I.72 – БРАН, 24.4.11). „Палаузовская” или же „Априловская”?. В , Vis et sapientia: studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката, 182-189. (Vis Et Sapientia: Studia In Honorem Anisavae Miltenova. Нови Извори, Интерпретации И Подходи В Медиевистиката). София: Издателски център "Боян Пенев".
Белякова, Е. В, авт . 2016. К проблеме влияния печатных издании на рукописную традицию (на примере Кормчей, Алфавитной Синтагмы Матфея Властаря и сборника Зинар). В , 450 лет "Апостолу" Ивана Федорова. История раннего книгопечатания в России, 308-319. (450 Лет "апостолу" Ивана Федорова. История Раннего Книгопечатания В России).
Добрев, Иван, авт . 2016. Кодекс № 1039 от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (I.1). В , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.), 11-56 . (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней (Доклади От Едноименната Конференция – 21 Май 2013 Г.). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Ненова, Любка, авт . 2016. Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир. В , Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет), 163-170. (Светът Е Слово, Словото Е Свят (Сборник С Доклади От Юбилейна Национална Конференция С Международно Участие, Посветена На 25 Години Филологически Факултет). София.
Буланин, Дмитрий, авт . 2016. Паренесис Ефрема Сирина. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. (Электронные Публикации Института Русской Литературы (Пушкинского Дома) Ран). http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3047 .
Станкова, Радослава, авт . 2016. Служби за св. Йоаким Осоговски в южнославянски преписи от ХІV–ХVІ в.. В , Vis et Sapientia: Studia in Honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката, 654-667. (Vis Et Sapientia: Studia In Honorem Anisavae Miltenova. Нови Извори, Интерпретации И Подходи В Медиевистиката). София.
Атанасова, Диана, авт . 2016. Станиславовият чети-миней и институализираното четене. В , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней, 78-94. (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".