Вие сте тук

полисиндетон

Синоними: 
многосъюзие
Автор: 
Екатерина Дикова
Станка Петрова