Вие сте тук

правна литература

Автор: 
Десислава Найденова

Псевдозонар (номоканон на Котелерий)

Заглавие: Правила ст҃ы(х) ап(с)лъ и ст҃ы(х) .з. съборь прп(д)бных и бг҃оносныихь ѿцъ наши(х) : о епископѣ(х) и о мнихохь и їереех и о люде(х) мирскы(х) заповѣди въсѣкыѧ и поꙋченїа

Начало: Азь Петръ и Павелъ ап(с)ли хв҃и запоѣдѹемь рабо(м) хв҃ѣмь о дѣланихь чл҃чьскыхь

Димитър Хоматиан

Византийски канонист. Заема длъжността апокрисиарий в Охридската архиепископия, след 1200 г. се издига до хартофилакс, а от 1216/1217 г. с поддръжката на владетеля на Епирското деспотство Теодор Комнин е ръкоположен за неин архиепископ. През 1219 г. не признава отделянето на сръбската църква като автокефална, обявено от патриарх Мануил І Сарантин и неговия синод в Никея. Между 1225 и 1228 г.