Вие сте тук

служба

Препратка към термин: 
Автор: 
Регина Койчева

Служби за св. Димитър Солунски в южнославянската книжнина

Във византийската книжнина са създадени и множество песнопения в чест на св. Димитър, слави и стихири от различни автори. Каноните, помествани в службата за светеца са многобройни. Най-разпространеният сред тях е канонът за четвърти глас, приписван на Теофан Начертани (ІХ в.). Освен тази творба архимандрит Сергий (1901, 2: 331) посочва още няколко канона, дело на Георги Скилица (ХІІ в.), на Исидор Монах (Мелод) и на други анонимни автори.

Служба за св. Петка Търновска (Параскева Епиватска), ранна

Стра(с) ст҃хъ мч҃къ. Наꙁариѫ Протасиѫ. Гервасию и Келсию. прилѹчи же сѧ въ тѣ(х) д҃нъи стра(с) ст҃ѫѫ мч҃цѫ Пѧ(т)кы. и прпо(д)бнѫѫ. Параскевгии⁘

Служба за св. Петка Търновска от Драганов миней от края на ХІІІ – началото на ХІV в.

на г҃и въꙁва(х). ѡ(с). с(х). . ѕ͠⁘

и пое(м): сти(х) г. по два(ш). гла(с). ѕ͠⁘

 

Живѫщи по см҃рти Пѧ(т)ко бл҃жнаа. посѣщаеши всѣ(х) вѣроѫ притѣкаѫщи(х) кь рацѣ твоеи.

ѿ люты(х) покрываеши. и стр(с)ти всегда и ѿ бѣдъ иꙁбавлѣѫщи. тишинѫ жи(т)ꙗ.

мирно съставление. подаѥши м(л)твами си. ѿ бѣсовьска нахождениꙗ. сп҃саеши чтѫщѫѫ.

бл҃говѣрно памѧ(т) твоѫ ст҃ѫ. и ѿ б҃а прощение даеши съгрѣшаѫщимъ⁘