You are here

Показателни местоимения и наречия в новобългарските паметници от XVII и XVIII в.

TitleПоказателни местоимения и наречия в новобългарските паметници от XVII и XVIII в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1964
AuthorsВелчева, Б
JournalИзвестия на Института за български език
Volume10
Pagination159-235
Citation KeyВелчева1964