You are here

Художествени изразни средства в дамаскините от XVII в. с оглед на началото на новобългарския книжовен език

TitleХудожествени изразни средства в дамаскините от XVII в. с оглед на началото на новобългарския книжовен език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsВелчева, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Issue2
Pagination32-53
Citation KeyВелчева2003