You are here

Ловешки дамаскин. Новобългарски паметник от ХVІІ век