You are here

Евхологични текстове от Кирило-Методиевата епоха: културно-исторически, литургически и общи филологически факти

TitleЕвхологични текстове от Кирило-Методиевата епоха: културно-исторически, литургически и общи филологически факти
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsЙовчева, М, Димитрова, М
Book TitleИстория на българската средновековна литература
Pagination163-164
PublisherИзток-Запад
City София
Citation KeyЙовчева2008е