You are here

Biblio

Export 7 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Димитрова, Маргарет  [Clear All Filters]
2012
Bakalova, Elka. 2012. Cults and Relics: The Relics of the Saints and Their Role in Medieval Cultures. In , In Stolis Repromissionis: Светци и святост в Централна и Източна Европа, 313‒324. (In Stolis Repromissionis: Светци И Святост В Централна И Източна Европа). София: Импресарско-издателска къща.
2008
Димитрова, Маргарет. 2008. Дамаскинарска литература. In , История на българската средновековна литература, 729–740. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария & Маргарет Димитрова. 2008. Евхологични текстове от Кирило-Методиевата епоха: културно-исторически, литургически и общи филологически факти. In , История на българската средновековна литература, 163-164. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
2007
Димитрова, Маргарет. 2007. Превод и тълкование (по материал от превода на тълкованията на Песен на Песните в ръкопис 2/24 от Рилския манастир). Кирило-Методиевски студии 17. Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през IX-X век. (Кирило-Методиевски Студии). 213–232.