You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Linţa, E.  [Clear All Filters]
1981
Linţa, E., L. Djamo-Diaconiţa & O. Stoicovici. 1981. Catalogul manuscriselor slavo-române din Bucureşti. Catalogul manuscriselor slavo-române. 3 vol. (Catalogul Manuscriselor Slavo-Române). Bucuresti: Facultatea de limbi şi literaturi străine.