You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Djamo-Diaconiţa, L.  [Clear All Filters]
1981
Linţa, E., Djamo-Diaconiţa, L., & Stoicovici, O.. (1981). Catalogul manuscriselor slavo-române din Bucureşti. Catalogul manuscriselor slavo-române (Vol. 1-3). Bucuresti: Facultatea de limbi şi literaturi străine.