You are here

Света земя

Описание на Палестина от Константин Костенечки

Гръцкият оригинал на Описанието не е известен. Смята се, че Константин Костенечки е направил превода (допълнен с негови собствени коментари) по време на престоя си в Йерусалим през 1415-1420 г. Интересна особеност на текста е сравнението на топографията на светите земи с тази на югозападна България. Единственият запазен цялостен препис на описанието е в  ръкопис № 49 от манастира Николяц, Черна гора, датиращ от  1556 г. Фрагмент от текста (краят му) по известния Ловчански сборник от XVI в.