You are here

антична медицина

Славянският превод на Сказанието на Епифаний Кипърски за дванадесетте камъка

Славова, Татяна. 2001. Славянският превод на Сказанието на Епифаний Кипърски за дванадесетте камъка. In , Традиции. Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков, 535–544. (Традиции. Приемственост. Новаторство. В Памет На Петър Динеков). София: Академично издателство "Марин Дринов".