You are here

апокриф

Ерм

Раннохристиянски епископ и мъченик. Не е известно какви са родителите му, но е роб на млада жена в Рим. Ерм е един от Седемдесетте апостоли на Иисус Христос. Споменат е в Посланието на св. ап. Павел до Римляни (Рим. 16:14). Често се преплита с Ермий, споменат в същия библейски стих, който е епископ в Далмация.

К истории апокрифов и легенд в южнославянской письменности

Яцимирский, Александр. 1909. К истории апокрифов и легенд в южнославянской письменности. Известия Отделения Русского языка и словесности. Vol. 2. (Известия Отделения Русского Языка И Словесности). Санкт Петербург.

Ложные и отреченные книги русской старины

Пыпин, Александр. 1862. Ложные и отреченные книги русской старины. Памятники старинной руской литературы. Vol. 3. (Памятники Старинной Руской Литературы). СПб. http://exeget.panikarolinka.ru/antik/pypin.pdf.