You are here

Хвална пѣниѣ Константинова (Богоявленски предпразнични стихири на Константин Преславски в руски миней от {XII-XIII} в.)

TitleХвална пѣниѣ Константинова (Богоявленски предпразнични стихири на Константин Преславски в руски миней от {XII-XIII} в.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsПопов, Г
JournalСтаробългарска литература
Volume31
Pagination3–23
KeywordsБогоявление; Константин Преславски; Миней; стихири; химнография
Citation KeyПопов1999