You are here

Втора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994)

TitleВтора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsСтоянова, Л
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume20
Pagination132
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСтоянова1995