You are here

Biblio

Export 361 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Хроника  [Clear All Filters]
2009
Leschber, C. (2009). Kongressbericht The Swadesh Centenary Conference. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34, 136–137.
Ликоманова, И.. (2009). Втора среща на италианските слависти лингвисти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34, 171–172.
Михайлов, К.. (2009). Езиковедската проблематика в две международни славистични конференции. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34, 133–135.
Младенова, Д.. (2009). Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХХХIV, 158–162.
Кючукова-Петринска, Б.. (2009). Научна конференция Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34, 168–170.
Мангачева, Д.. (2009). Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34, 157–158.
2008
Иванова, Д.. (2008). 30 години словакистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 125–126.
Грозева, М.. (2008). 42-ри лингвистичен колоквиум Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalitat. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 126–128.
Maynard, K. Lynne. (2008). Balkan and South Slavic Conference 1–4 May, 2008, Canada. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 129–135.
Бьоргер, Г., & Манова, М.. (2008). Контактно-лингвистични нововъведения в балканологията. Развитие и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 169–173.
Кючуков, Х.. (2008). Международен семинар по терминология на езиците на малцинствата. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 174.
2005
Солнцева-Накова, Е.. (2005). Десета юбилейна българо-полска славистична конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30, 199–201.
Солнцева-Накова, Е.. (2005). Конференция Лексикология, фразеология и лексикография в памет на Кети Анкова-Ничева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30, 198–199.
Воборжил, Л.. (2005). Конференция славистов в польском Вроцлаве. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30, 154–157.
Аврамова, Ц.. (2005). Международна конференция по словообразуване в Братислава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30, 155–159.
Колева, К.. (2005). Международната комисия за славянски книжовни езици заседава в Шуменския университет. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30, 152–154.
Янкова, Д.. (2005). Симпозиум и нова асоциация по американистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХХХ, 201–202.
2004
Аврамова, Ц., & Благоева, Д.. (2004). Международна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29, 145–147.
Солнцева-Накова, Е.. (2004). Международна научна конференция Славянският свят в условията на глобализация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29, 180.
Солнцева-Накова, Е.. (2004). Х международна конференция по русистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29, 149.
Воборжил, Л.. (2004). ХVІІ Оломоуцки дни на русистите или за историята на славистичните изследвания в моравския Оломоуц. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29, 147–148.
2003
Куцаров, И.. (2003). Галина Валентиновна Крилова – почетен доктор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28, 130–131.
Пацева, М.. (2003). Език, род и общество. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28, 132–134.
Македонска, Е.. (2003). Шести славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28, 183–184.