You are here

Юбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език

TitleЮбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsПавлова, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume18
Pagination115–117
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyПавлова1993